FEMAD – SALÓN ODMÍTNUTÝCH 2016

45. ročník divadelní přehlídky ochotnického divadla v Poděbradech


Poděbradský FEMAD je celostátní přehlídka vyspělých ochotnických souborů, které zůstaly těsně před branami postupu na celostátní, případně národní přehlídky. Právě těmto souborům je určena tvůrčí konfrontace na poděbradském FEMADu.

Termín: 8. - 11. září 2016

Účast: 8 divadelních souborů ČR vybraných na základě hodnocení národních nebo krajských porot a odpovídající dramaturgické skladby přehlídky. Přímá účast je zajištěna jen pro vítěze Moravského FEMADu v Kroměříži, který je na moravské úrovni organizován se stejným cílem jako poděbradský FEMAD.

Hodnocení: Soubory se hodnotí ve vzájemné kolektivní diskusi a o vítězi přehlídky a dalších cenách rozhodují samotní účastníci prostřednictvím svých mluvčích při závěrečném veřejném hlasování. Hlasuje se o nejlepší inscenaci, mužský a ženský herecký výkon. Své ceny navíc uděluje divácká porota, porota mladých divadelníků a novinářská porota.

Podmínky: 1. Soubor musí skončit „pod čarou“ postupujících na Jiráskův Hronov, z národní přehlídky Divadelní Děčín, případně jde o vítěze Moravského FEMADu. Součástí přihlášky musí být písemné hodnocení inscenace krajskou, případně národní porotou v délce nejméně 10 řádků.

2. Dramaturgická rada přehlídky vybere na základě přihlášek, doporučení a termínových možností 8 titulů. Na závěr přehlídky v neděli 11. září proběhne veřejné hlasování mluvčích jednotlivých zúčastněných inscenací a udílení cen přímo na jevišti Divadla Na Kovárně v Poděbradech.

3. Každý účastník nominuje svého delegáta, který musí být přítomen na náklady pořadatele po celou dobu přehlídky. Účastní se besed o představeních a na závěr přehlídky hlasuje o cenách (v případě svého souboru je vždy z hlasování vyloučen). Absence mluvčího je důvodem k nezařazení divadelního představení do hlasování o cenách.

 

S ohledem na aktuální vývoj financování přehlídky dochází od roku 2016 ke snížení příspěvků na ubytování, stravování a  dopravu a k navýšení plateb od seminaristů. Konkrétní částky budou včas zveřejněny.

 

 

Pořadatelé: DS Jiří Poděbrady, Město Poděbrady, MKC Poděbrady

Partneři: Středočeský kraj, Ministerstvo kultury ČR, ÚJOP UKPraha a další partneři.

 

 

Podrobněji o  FEMADU včetně programu najdete  na www.femad.cz

 

 

 

Divadelní spolek Jiří (DSJ), Nám. Jiřího 1, 29001 Poděbrady, IČ 45066408, č.ú. 51-7265600257/0100

Kontakt na obsluhu www stránek: pospic.jirka@email.cz ,

Spolupracujeme s agenturou "MARCUS"- www.paveltravnicek.cz

Stránky vytvořil a sponzoruje 4ip.cz

Foto z her najdete také na www.dsjiripodebrady.rajce.idnes.cz