ČINNOST SPOLKU OD JEHO ZALOŽENÍ

 

1861 založen Spolek divadelních ochotníků a Čtenářská beseda.
1861 SDO aktovky přeložené z polštiny „Pan Čapek“ a „Roztržití“, režie O. Franta.
Přičiněním purkmistra V. Hráského vzniklo divadlo v zámecké kapli, opona a část dekorací od pozdějšího malíře dvorní vídeňské opery J. Kautského, mj. „Ženich z hladu“,  „Studenti na cestách“.
1863 Ochotníci 20 představení, mj. hra se zpěvy „Ďáblův podíl“ (E. Titl na text Scribeův).
Do 1865 řídila divadlo městská rada, pak zvláštní výbor.
1861-1879 191 představení, např. „Bankrotář“; „Matka a dcera“; „ Lakomec“; „Divotvorný klobouk“; „Pražský flameng“; „Tvrdohlavá žena“; „Paní Marjánka, matka pluku“; „Zlý jelen"; „Prodaná láska“; „Ženichové“; „Žižkův meč“; „Slepý mládenec“; „Ženská vojna“; „Sládci“; „Strakonický dudák“; „Pašerové“; „Mlynář a jeho dítě“; „Inzerát“.
1868 „Revizor“; „Blázinec v prvním poschodí“; „Rohovín Čtverrohý“; „Paličova dcera“. Hostování pražských herců Veverkové, Hynkové, Bittnera, Šmahy. Po odchodu ze zámecké kaple se hrálo v tanečním sále U zeleného stromu.
1879 SDO 77 žen a 132 mužů.
1879 „Jací jsou ti naši muži“, poslední hra v zámecké kapli.
1881-1890 se hrálo 125x.
1881 otevřeno nové Jiříkovo divadlo na místě vyhořelých kasáren, změna SDO v DS Jiří. 18.12.1881 divadlo slavnostně otevřeno hrou „Dcery pana Zajíčka“.
1882 uspořádáno 12 divadelních představení.
1882 Tylovy oslavy. Se studujícími a zpěváckým spolkem hostoval v J. K. Tylovi Budil a Lier.
Předseda SDO (po valné hromadě v 12. 1882) Bouček, jednatel a režisér Wünsch.
1883 město darovalo budovu divadla ochotníkům.
1883 uvedeny hry:  Hrázský: „Před plesem“; Schönthan: „Hloupý kousek“ - ve prospěch fondu na dostavbu divadelní budovy.
1885 v Sardouově „Fedoře“ jedno z prvních vystoupení Hany Kvapilové.
1886 divadlo upraveno (výzdoba sálů a opona G. Kubeš, otec H. Kvapilové).
1890-1911 252 představení, novější autoři Světlá, Šamberk, Vrchlický, Jirásek, Svoboda, Preissová, Mrštíkové, Kvapil, Ibsen, Čechov, Suvorin.
1896 jako ochotnice zde zahájila svou hereckou dráhu Leopolda Dostalová v „Panu senátorovi“ (1879-1972, h. ND).
1896 uv. „Zlaté péro“; „Bázinec v 1. Poschodí“; „Zapřel ženu“ (Moser); „Směry života“ (Štolba); „Kutnohorští havíři“ (Tyl); „Písmákova dcera“ (Ruth); „Těžké ryby“ Balucký); „Šťastný člověk“ (Němirovič-Dančenko); „Ideál“ (Ruth); „Osamělé duše“ (Hauptmann).
1897 E. Pešková: „Uvězněná o vodě chlebě“ - v této aktovce náhodou Dostalovou uviděl režisér ND Jar. Kvapil a její talent ho zaujal natolik, že ji doporučil své ženě Haně, aby ji soukromě školila v herectví;
1897 uv. „Milkování“; „Nový život“; „Palácová revoluce“; „Bláznivý nápad“; „Paní majorka“; „Opuštěný“; „Vodní družstvo“; „Příbuzní“; „Cyprienna“; „Divoška“ (Krylov).
1898 „Darmojedka“; „Salický zákon“; „Dcera Jeffova“; „Strakonický dudák“; „Zápas motýlů“; „Bohatá holka“; „Bílé růže“; „U klavíru“; „Bída; „Sestřenka“.
1899 uvedeno „Tak je na tom světě“ (Štolba);“ Maloměstské tradice“ (Štech); „Bez lásky“; „Tři sta třicet tři“; „Martin Luba“; „Druhá láska“ (společně s Dámským odborem Národní jednoty Severočeské); „Nioba“; „Maloměmstské tradice“; „Tak je to na tom světě“; „Nora“.
1902 Olga Rubešova
1903 Vrchlického oslavy, první vystoupení Karla Dostala (1884-1866, r. ND);“ Obětní beránek“; „Almužna“; „Horácova přísaha“; „Olga Rubešová“;“ Srážka vlaků“.
1905 v Jiříkově divadle (zal. 1860) 46 představení, z toho 9 ochotnických.
1909 uvedena „Charleyova teta“ (T. Brandon), „V zakletém zámku“ (K. Leger).
1911-1937 obdobím největších úspěchů ochotníků DS Jiří. Sehráno okolo 550 představení. První provedení několika her, účast autorů Svoboda, Šalda, Herrmann, Hais-Týnecký, Preissová. V repertoáru současné naše i cizí nové hry.
Zájezdy do okolních obcí.
1921 „Slečnin manžel“ (Drégely) - režie J. Novotný; „Bytová nouze“ (Arnold, Bach);“ Chytrák nad chytráky“ (Krylov) - režie A. Turinský; „Dva světy“ (Ladecký) - režie R. Zapletalová; hrála též hlavní roli; „Zlatý Jiří“ (Balák, Vrbský) - režie E. Procházková, v hl. roli Hellich; „Niobé“ (Paulton) - režie F. Lesák, hl. role Helichová; „Z univerzitního života“ (Wittenbauer); „Domov a víra“ (Schönherr) - režie A. Turinský, hlavní role Bok, Balcar; „Perská kočička“ (Locke) - režie S. Višata; „Ideální manžel“ (Wilde) - režie R. Zapletalová, hl. role Novotný, Turínský, Herberová-Obereignerová..
1922 velký úspěch v Liberci.
Jh. zde vystupovali herci ND Hübnerová, Vydra st., Kohout, Jičínský, Steimar, Vrchlická, Deyl st.
1925 obnova vnitřního vybavení divadla.
1925 „Nezralé ovoce“ ( k připomenutí 100. předst. přední členky divadla Boženy Višatové; „Svatba v Káni Galilejské“ (Schönthan).
1928 „Zapovězené ovoce“ (Bach).
1930 Bartoš: „Vzbouření na jevišti“.
1931 rozpory v DS.
1933 G. B. Shaw: „Čokoládový hrdina“, v hlavní roli JUDr. Viktor Knobloch.

1934 soubor se rozdělil na dvě skupiny „Jiří“ a „Tyl. Tyl vystupoval v hotelu Záložna. V obou režíroval J.Rada.     
1935 Fr. Langer: „Velbloud uchem jehly“; R. Rolland: „Hra o lásce a smrti“.
1936 A. Jirásek: „Lucerna“
1937 divadlo zničeno požárem. Před požárem divadla poslední představení „Srdce v soumraku“. Po požáru zahrál „Tyl“ v lázeňském parku operetní frašku „Z českých mlýnů“ za účasti autorů a výtěžek byl věnován ve prospěch postavení nového divadla. Ještě týž rok se obě skupiny spojily v jeden soubor pod názvem „Divadelní spolek Jiří“.

1938 členem ÚMDOČ, 65 členů, vlastní jeviště, 10 představení.
1939 „Peg mého srdce“ (Manner); „Vějíř lady Windermeerové“ (Wilde);“ Pes a kočka“ (Schöfer); „Perly panny Serafinky“ (Balda-Brožík).
1940 „Hra na schovávanou“ (Scheinpflugová); „Paličova dcera“ (Tyl); „Hoši, dívky a psi“ (Vandenberghe); „Noc na Karlštejně“ (Vrchlický); „Sluha pánem“ (Armont); „Moudrá Penny“ (Black); „Právo na hřích“;;„Dačický z Heslova“ (Stroupežnický); „Vzorný manžel“ (Hopwood); „Ta pravá“ (Grmela); „Mikuláš Dačický z Heslova“; „Naši furianti“ (Stroupežnický); „Naděje“ (Bernstein); „Rozveselená rodina“; „Mlsáníčko“; Dumasova „Dáma s kaméliemi“; Šamberkovo „Jedenácté přikázání“ a Vrbského „Lesní žínka“.
V Prozatímním divadle na Záložně zahájili hrou „Matka“.
Do 1941 77 her.
1941 Stroupežnický: „Naši furianti“; H. Ibsen: „Heda Gablerová“; „Herakles versus Puma“ (Piskoř); „Život není sen“ (Tetauer); „Jedenácté přikázání“ (Šamberk).
1941 původní plány na stavbu nového divadla změněny na přestavbu stavení Na kovárně v předdvoří zámku. Uv. „Stín“ (Niccodemi). .
1942 divadlo otevřeno představením „Našich furiantů“ v provedení ochotníků.
DS Jiří vedl J. Rada (iniciátor realizace stavby).
1943 DS Jiří rozpuštěn.
1944 zákaz div. činnosti.
1945 zahájení činnosti po válce v nové budově na zámku Národním večerem, režie J. Rada, divadlo svěřeno do správy spolku Jiří. Nový název Městské divadlo Na kovárně. 30.9.1945 slavnostní premiéra Jiráskovy „Lucerny“; 27. – 28.10.1945 ke státnímu svátku uvedena hra „Václav Hrobčický z Hrobčic“; 25.12.1945 premiéra hry Olgy Scheinpflugové „Quayna“, j.h. Ladislav Boháč; 31.12.1945 Brandon:  „Charlyova teta“.
1946 Gorkij: „Vassa Železnovová“, v rolích manželů Železnovových Věra a Viktor Knoblochovi; 6. -7.3.1946 slavnostní představení k výročí T.G.M. s proslovem starosty obce sokolské Josefa Truhláře; Matterling:  „Stilmondský starosta“; 6. – 7.4.1946 za přítomnosti autora Jaroslava Kvapila „Princezna Pampeliška“; 18.5.1946 k 70tiletému výročí sboru dobrovolných hasičů v Poděbradech sehrána hra J.I.Kalivody „Pod hasičským praporem“; 28. – 29.9.1946 na oslavu 50-tého výročí postavení pomníku krále Jiřího uvedena hra Rudolfa Medka „Jiří Poděbradský. V tomto roce uzavřena nová smlouva s národním výborem, která svěřovala divadlo do správy spolku.

1947 Kaufmann:  „Černá věž“, j.h. Otomar Korbelář.
1948 K. Čapek: Věc „Makropulos“; Dyk: „Posel“, j.h. Edvard Kohout; Langer: „Velbloud uchem jehly“, j.h. Antonie Nedošínská, po únoru 1948 se změnilo politické vedení, které chtělo dostat soubor z divadla omezit mu repertoár, protože byl příliš buržoazní.

1949 Fr. Langer: „Jiskra v popelu“; K. Isajev a A. Galič: „Volá vás Tajmyr“; Gorkij: „Vassa Železnovová“, hráno 5x, 2x na zájezdě.
1949 spolku vypovězena smlouva a přidělen náhradní prostor v bývalém archivu, poté prakticky znemožněna činnost.
1950 A. a V. Mrštíkovi: „Maryša“.

1951 Goldoni:“Sluha dvou pánů“, j.h. Vlasta Matulová; Šamberk: „Josef Kajetán Tyl“
1952 W. Shakespeare: Othello, v roli Jaga V. Knobloch; O. Nedbal: Polská krev, režie V. Knoblochová; Mdivani:“Koho tlačí bota“, j.h. Jaroslav Marvan.
1953 R. Piskáček: Slovácká princezna, režie V. Knoblochová; Válek:“ Česká polka“ – hra se zpěvy a tanci za účasti autora. Pro velký úspěch 8x opakováno.

1954 Oskar Nedbal:“ Polská krev“ ve spolupráci s místním Hlaholem.

1955 Oskar Nedbal:“Vinobraní“ opereta , j.h. Jára Pospíšil – pro úspěch hráno 8x.

1956 se soubor podílel na filmování „Dědečka automobila“ v režii Alfréda Radoka (2. Režisér Vladimír Svitáček, 3. Režisér Miloš Forman, autor Adolf Branald).
1957 M. Gorkij: „Vassa Železnovová“, v rolích manželů Železnovových opět Věra a Viktor Knoblochovi.
1958 K. Čapek: „Matka“; V. K. Klicpera: „Hadrián z Římsů“
1959 F. F. Šamberk: „Palackého třída 27“.
Koncem 50. let DS jako zájmový odbor kulturní komise ZV ROH Státních lázní, později pod MKS.
1960 J. Zeyer: „Radúz a Mahulena“; A. Rozov: „Šťastnou cestu“; P. Karvaš: „Lidé z naší ulice“; Drda: „Dalskabáty, hříšná ves“.
1961 Fr. Kožík:  “Cesty žen“; A.Jirásek: „Filozofská historie“, dramatizace F. Horák a D. Rybínová, režie R. Boes. Kvalitou inscenace upřímné a prožité výkony čtveřice studentů slečny Elis;  Procházka: „Popelka“, pro děti; Gusjev: „Sláva“.
1962 A. Arbuzov: „Šest zamilovaných“; V. K. Klicpera: „Hadrián z Římsů“
1963 A. Arbuzov: „Setkání s mládím“; Pavlíček: „Nalezená revue“.
1968 J. Makarius: „Strašidýlko, pro děti“; V W: „Cesar“, režie J. Pavlíček
1969 F. F. Šamberk: „Podskalák“, režie J. Pavlíček; Raupach: „Mlynář a jeho dítě“, režie J. Pavlíček; „Těžká Barbora“ a dále - komedie VW a obnovení aktivní činnosti. Repertoár např. „Společný byt“ (Dobričanin), „Slavnost lampionů“ (Pfeiffer), „Caesar“(VW), účast na přehlídkách.

1970 Matuščíková: „Kristýna“ a pohádka „300 jednou ranou zabil“. Režie V.Knoblochová.
1972 J. Pavlíček (též režie): „Údajně šťastný Edy“.
1973 L. Andrejev: „Ten, který dostává políčky““- cena za dramaturgii.
1974 A. Jirásek: „Vojnarka“ -  účast na JH; A. Casona: „Jitřní paní“.
1975 A. Makajonok: „Tribunál“ -  účast na JH – cena za režii, cena za scénografii (Pavlíček); na NPRSDH ve Svitavách - Pohár A. P. Čechova
1977 A. S. Puškin: „Eugen Oněgin“ – cena za dramaturgii (Pavlíček).
1978 Petr Markov: „Toulavý kufr“.
1979 H. Fielding: „Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého“, režie J. Pavlíček, účast na Erbenově Žebráku.
1981 Fr. Hrubín: „Oldřich a Božena“, režie J. Pavlíček.
1982 František Hrubín: „Oldřich a Božena“, r. J. Pavlíček. Účast na ObP Tylova Kutná Hora.
1983 Fr. Šrámek: „Zvony“, režie J. Pavlíček. Účast na JH – cena za ženský herecký výkon (D.Baštová).
1985 I. Iredyňskij: „Moderní jesličky“, režie J. Pavlíček.
1987 S. Fayad: „Jak vykrást banku“, režie L. Langr.
1988 Divadlo Na kovárně v rekonstrukci, tím znemožněna div. činnost DS Jiří.
1989 D. Fischerová: „Báj“, režie J. Pavlíček.
1990 D. Fischerová: „Báj“, režie J. Pavlíček.
1991 pohádka „Sůl nad zlato“, rež. Jana Pospíšilová
1999 v rámci Roku obnovy poděbradského divadla vyhlásil DS Jiří výtvarnou soutěž Jak si děti představují poděbradské divadlo, další aktivity spojené s obnovou divadla v rámci Majáles.
2000 A. Christie: „Deset malých černoušků“, režie a scénografie Lad. Langr; happening 24 hodin čtení; Letní div. festival v zámecké zahradě.
2001 ukončena rekonstrukce a div. budova otevřena.
2001 „Odhalení“, autor a režie Lad. Langr; pohádka „O chytré Kačce“ autor a režie Jana Pospíšilová; pásmo ke 140-tému výročí založení spolku „(Neúplný) příběh divadla“; Jaroslav Koloděj: „Dědeček-aneb musíme tam všichni“.
2002 „Králobraní“, autor a režie Lad. Langr;  Rudolf Trinner: „Moje žena není anděl“, režie Hana Zacharníková j.h.

2003 Norman Robinson: „Hrobka s vyhlídkou“, režie Jaroslav Koloděj.
2004 „Bel canto dela morte“, autor a režie Lad. Langr; v plenéru „Fanfán Tulipán“, režie a scénografie Lad. Langr; John Patrick: „Podivná paní Savageová“, režie Ivan Klička j.h.; Rudolf Trinner: „Drahouškovél“, režie Hana Zacharníková j.h.
2005 - Jaroslav Koloděj (též režie): „Jak Kašpárek vysvobodil krále Honzu“ - účast Dospělí dětem, KP, Lážov Káji Maříka; Jaroslav Koloděj: „Jak čert vyletěl z kůže“, režie Zdeněk Havlas;  J. N. Nestroy: „Lumpaci Vagabundus“, režie a scénografie Lad. Langr.
2006 Ladislav Langr: „Červený koberec“ , režie Ladislav Langr; Václav Charbuský: „Královna a broučci“, režijně se podílela Jana Kličková j.h.; „Nejkrásnější válka“ na motivy Aristofanovy hry, režie Nataša Doležalová; A. Casona: „Jitřní paní“, režie J. Pavlíček.
2007 – pohádka „Kocour v botách“, režie Jana Pospíšilová; John Patrick: „Paní Savageová v rozpacích“, režie Ivan Klička j.h.; Oldman a Young: Ezop, hudební komedie, r. J. Pavlíček - účast na Voskovcově Sázavě; Samy Fayad: „Jak vykrást banku“, režie Jan Novák j.h.; Jaroslav Koloděj: „Ježibaby z Babína“; lidová vánoční hra „Putování do Betléma“, režie a scénografie Lad. Langr.
2008 - Andersen - Švarc: „Sněhová královna“, režie a scénografie Lad. Langr; J. N. Oldman: „Ezop“, r. J. Pavlíček - účast na festivalu Kroměříž, nesoutěžní  -  účast Letní divadelní slavnosti Poděbrady, účast na Klicperův Chlumec - ceny za pozoruhodné herecké i jiné výkony: Ladislav Langr za roli Xchantese a Jaroslav Brendl za roli Ezopa; Jiří Teper:“ Kocour v botách“ , režie Jana Pospíšilová - účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod, účast KP Pohádkový mlejnek, Žďár n. Sáz, účast na KP Prima setkání, Nové Strašecí; Drda: „Hrátky s čertem“, režie Nataša Doležalová - účast Letní divadelní slavnosti Poděbrady; Jaroslav Koloděj:“ Ježibaby z Babína“, režie Jaroslav Koloděj - účast Letní divadelní slavnosti Poděbrady.
2009 - Andersen - Švarc: „Sněhová královna“, režie a scénografie Lad. Langr - účast Erbenův Miletín;   J. N. Oldman, J. E. Young: „Ezop“, r. Jan Pavlíček - účast na Perlení, Bechyně, účast na Pojizerské hry, Dobrovice; Karel Poláček: „Hostinec u kamenného stolu“, režie Roman Vlasák j.h.; Suchý, Havlík: „Dr. Johan Faust – Praha I, Karlovo náměstí 40“, režie Nataša Doležalová.
2010 - H. CH. Andersen, dramatizace Jevgenij Švarc: „Sněhová královna“, režie Ladislav Langer - účast na KP Pohádkový mlejnek, Žďár nad Sázavou - cena za herecké výkony Janě Langerové v roli Gerdy a Martinu Šípkovi za roli Káje; fraška Ladislava Langra „Tajná schůzka na Kačině u hraběte Chotka“, režie Ladislav Langr – hráno přes celé léto na zámku Kačina, Gregori Gorin: „Zapomeňte na Hérostrata“, režie j.h. Pavel Trávníček; Tomáš Krombholz: „Peklo v pekle“, režie Tomáš Krombholz;  „Krocan aneb Pracovní název Prasárna“ režie Vojtěch Říha - účast na CP Náchodská prima sezóna.
2011 - DS Jiří, Krocan aneb pracovní název: Prasárna - účast na KP Na hraně, Plasy; Roman Djerassi + Roald Hoffmann: „Oxygen (Kyslík)“, režie Pavel Trávníček j.h.; Ladislav Langr: „Hrabě Chotek opět řádí“, režie Ladislav Langr – hráno opět po celé léto na zámku Kačina;  Ladislav Langr: „Králobraní“, režie Lumír Olšovský j.h;,  Jan Pavlíček podle stejnojmenné Legendy z historie ruské Karla Havlíčka Borovského: „Křest sv. Vladimíra“, režie Jan Pavlíček, hudba Josef Jína; vzpomínkový Galavečer – průřez existence souboru za 150 let jho činnosti – účast celého souboru.

2012 Adolf Toman: „Princezna na hrášku“, režie Jana Pospíšilová, Lysická, Bourek: „Ženich pro čertici aneb sedmimílové boty“, režie Miroslav Fišer, Ladislav Langr: „Na drátě je klokan“, režie Ladislav Langr – účast na přehlídce Klicperův Chlumec – Lad. Langr cena za režii, Helena Pěchová hlavní cenu v ženské roli, Karolína Lišková a Jaroslav Brandl za pozoruhodný výkon, Martin Daněk za mužský výkon, „Křest svatého Vladimíra“ – účast na soutěži Voskovcova Sázava – ocenění Janu Pavlíčkovi za dramaturgii a režii, čestné uznání Josefu Jínovi za hudbu, Ivaně Illichmannové a Miky Mejstříkovi za herecký výkon. Navíc soubor získal cenu Středočeského kraje, Sarah Ruth: „Uklizený dům“, režie Jan Novák j.h.,pohádka „Mrazík“ podle známého filmu v režii Miroslava Fišera.

2013 - Křest svatého Vladimíra - účast na 16. přehlídce ochotnických souborů Jizerské oblasti 1. - 3.3.2013 v Lomnici nad Popelkou - cena za režii, cena za dramaturgii Janu Pavlíčkovi, čestná uznání: Jakubu Charvátovi za roli car, Mikimu Mesjstříkovi za roli Matese a Ivaně Illichmannové za roli Duni. Světové klasika podle románu Choderlose de Laclos „Nebezpečné známosti“ v úpravě a režii Jany Langrové. Uklizený dům - účast na postupové přehlídce ochotnického divadla 13.3.2013 - Wintův Rakovník - čestné uznání Kateřině Urbánkové za roli Lane, čestné uznání za režii pro Honzu Nováka, hlavní cena za scénu Janu Pavlíčkovi a Petru Svobodovi, hlavní cena za kostýmy pro Grandstore a hlavní cena za herecký výkon Janě Puldové za Virginii. Pohádka Ženich pro čertici, aneb sedmimílové boty získala na Pohádkovém mlejnku ve Žďáru nad Sásavou 21.3.2013 tato ocenění: cenu za herecký výkon: Jakub Charvát, Hana Svobodová, Blanka Fišerová a Jolana Daňková, čestné uznání za herecký výkon Vladimír Kopáček, čestné uznání za režii Miroslav Fišer.Pohádka byla doporučena na Popelku do Rakovníka.

2014 – Arnošt Goldflam: "Dámská šatna" v režii Nataši Doležalové, Ladislav Langr: "Žabí syndikát" - adaptace detektivního románu Edgara Wallace, režie Ladislav Langr.  Na drátě je klokan - účast na 17. přehlídce ochotnických souborů Jizerské oblasti v Lomnici nad Popelkou - čestná uznání: Ladislav Langr - za text Na drátě je klokan, Karel Lhotský - velvyslanec R. Holman, Martin Daněk - tajemník, Jana Langrová - vysoká komisařka OSN, kostýmy + make-up - Iva Illichmanová a Jana Ježková

2015 - Vladimír Renčín, Jindřich Brabec, Hana Čiháková: "Nejkrásnější válka" v režii Nataši Doležalové; "Zachraňte Sněhurku" - poetický muzikál pro děti v úpravě a režii Jana Pavlíčka.

2016 - "Příběh Coco Chanel" v režii a úpravě Jany Langrové. Žabí syndikát – účast na druhém ročníku Krajské postupové přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla Orlická maska 2016, kde získali ocenění za herecký výkon Jakub Charvát, Jolana Daňková, Martin Daněk, Ladislav Kopáček, za autorskou hudbu Pavel Husa, za divadelní adaptaci, výpravu a režii Ladislav Langr, Jan Drda: "Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert" v režii Miroslava Fišera 

 

Divadelní spolek Jiří (DSJ), Nám. Jiřího 1, 29001 Poděbrady, IČ 45066408, č.ú. 51-7265600257/0100

Kontakt na obsluhu www stránek: pospic.jirka@email.cz ,

Spolupracujeme s agenturou "MARCUS"- www.paveltravnicek.cz

Stránky vytvořil a sponzoruje 4ip.cz

Foto z her najdete také na www.dsjiripodebrady.rajce.idnes.cz